5. koníčková oddielovka skautiek 17. 1. 2020

Milé skautky, v piatok 17. 1. 2020 sa stretneme na oddielovke klasicky o 16.00 v našej klubovni. Jej témou budú naše koníčky a záľuby. S tým súvisia aj špeciálne pomôcky, ktoré si treba priniesť.

Cieľom oddielovky je, aby sme sa lepšie spoznali a navzájom si povedali o tom, čomu sa ešte okrem skautingu venujeme, obohatili sa hobby a talentmi ostatných. Preto prosíme, aby ste si vopred premysleli, o akej svojej voľnočasovej aktivite by ste ostatným chceli porozprávať alebo čo by ste im chceli ukázať, a ak je to možné, aby ste nejakú ukážku priniesli aj so sebou.

Môžete nám teda zahrať na flaute, na gitare, na klavíri (ak treba, prinesieme elektronické klávesy), priniesť obrázok, ktorý ste nakreslili, sošku, misku, ktorú ste vymodelovali, upečený koláč, upletený náramok, zahrať pantomímu, zaspievať pesničku, prečítať niečo z vlastnej literárnej tvorby, priniesť umelecké fotografie, ktoré ste samy urobili, zatancovať alebo priniesť videoukážku vášho tanca, ak máte, atď. Možností je nekonečné množstvo.

Kto má akékoľvek otázky alebo špeciálne požiadavky, prosím, konzultujte s Juháskou, Kami alebo Aničkou (osobne, telefonicky, mailom, cez čet alebo messinger), určite všetko hladko vyriešime :-).

A, samozrejme, príďte v skautskej rovnošate.

Tešíme sa na vás aj na ukážky všetkých našich koníčkov.

J-A-K

 

 

Foto: superhacek.blogspot.com

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami