Činnosť 9. oddielu v januári

Milé skautky, začal sa nový rok a keďže kalendár akcií na najbližšie mesiace zatiaľ nie je k dispozícii, ponúkame vám aspoň tento prehľad činnosti nášho oddielu v januári.

  • Prvú družinovku po zimných prázdninách budú mať Ondatry vo štvrtok 9. 1. 2020. Veveričky a Svište počas druhého januárového týždňa (6. – 12. 1.) družinovku nemajú.
  • Od pondelka 13. 1. budú už družinovky ako doteraz – pondelok Veveričky, utorok Svište, štvrtok Ondatry.
  • V piatok 17. 1. bude oddielovka.
  • V sobotu 25. 1. budeme mať výpravu, ktorú poznáme pod názvom zimná rozbíjačka.

Veríme, že ste si prázdniny užili, a tešíme sa na všetky naše stretnutia :-).

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami