Mikulášska oddielovka skautiek 6. 12. 2019

Milé skautky, najbližší piatok 6. 12. 2019 vás pozývame na mikulášsku oddielovku do našej klubovne tradične o 16.00.

Príďte oblečené v skautskej rovnošate. Tešíme sa na vás.

 
J-A-K
 

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Svište:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Líšky:

  • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami

Veveričky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová