9. oddielovka skautiek

Milé skautky,

najbližší piatok 21. 6. 2019 vás pozývame na záverečnú oddielovku tohto skautského roka.

Okrem jeho zhodnotenia sa budeme venovať aj blížiacemu sa táboru. Príďte v skautskej rovnošate.

Na oddielovke budú na predaj aj oddielové tričká (z tých čísel, ktoré máme k dispozícii, momentálne je to dámske XS a S) – ich cena je 7,- €. Záujemkyne, budeme vďačné, ak sa ozvete vopred Juháske.

Tešíme sa na vás.

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Paulína Faturová - Ryba

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Lucia Koštialová - Luna

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:30 - 18:30
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami