6. oddielovka (8. 3. 2019)

Milé skautky,

srdečne vás pozývame na 6. oddielovku, ktorá sa bude konať v piatok 8. 3. 2019 presne na MDŽ, a preto prebehne v takomto dievčensko-ženskom duchu.

Stretneme sa o 16.00 v našej klubovni. Príďte oblečené v sukni (skautskú rovnošatu výnimočne necháme doma ☺).

J-A-K

 

 

Ilustračné foto: carovidieku.blogspot.com

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Svište:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Líšky:

  • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami

Veveričky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová