Deň sesterstva – 23. 2. 2019

Milé Vydry,

pozývame vás na netradičnú oslavu World Thinking Day spojenú s príležitosťou vytvoriť si sesterské vzťahy so skautkami zo 4. oddielu Profesionálok (Spišská Nová Ves).

Zraz: 9.20 v našej klubovni na Alžbetinej 14.
Predpokladaný koniec: 18.45 na ŽS v Košiciach.
Čo bude náplňou DS: spoločné aktivity so 4. odd. Profesionálok v Košiciach a Spišskej Novej Vsi. Pohybovať sa budeme prevažne v centrách týchto miest, presúvať sa budeme vlakom.
So sebou: jedlo a pitie na celý deň alebo len ľahšia desiata a 2-3 € na pizzu/iný rýchly obed v meste, preukaz na vlak aj bus, oblečenie a obuv do mesta (podľa počasia), skautská šatka.

Nenechajte sa prosiť a príďte. Keď neprídete, prídete o veľa ☺.

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Svište:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Líšky:

  • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami

Veveričky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová