4. oddielovka (18. 1. 2019)

Milé skautky,

pozývame vás na 4. oddielovku. Stretneme sa tradične v piatok v našej klubovni na Alžbetinej 14 o 16.00. Príďte, prosím, v skautskej rovnošate.

A keďže ide o prvú oddielovku v novom kalendárnom roku, budeme sa na nej venovať napríklad aj novoročným predsavzatiam. Dali ste si nejaké? Ak si myslíte, že nie, tak na oddielovke možno zistíte, ako sa mýlite. smile

Tešíme sa na vás.

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Paulína Faturová - Ryba

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Lucia Koštialová - Luna

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:30 - 18:30
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami