3. oddielovka (23. 11. 2018)

Milé skautky,

v piatok pred Vyzvedačmi vás pozývame na našu 3. oddielovku.

Tradične o 16.00 v našej klubovni na Alžbetinej 14. Príďte v skautskej rovnošate. Tešíme sa na vás.

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Paulína Faturová - Ryba

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Lucia Koštialová - Luna

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:30 - 18:30
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami