2. oddielovka 12. 10. 2018

Milé skautky,

pozývame vás na 2. tohtoročnú oddielovku v piatok 12. 10. 2018 do klubovne 9. oddielu na Alžbetinej 14, ako vždy o 16.00.

Príďte v oddielovom tričku (kto má) a so skautskou šatkou. Rovnošatu dnes brať nemusíte. Oddielovka sa skončí o 18.00 v Mestskom parku. Tešíme sa na vás.

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Paulína Faturová - Ryba

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Lucia Koštialová - Luna

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:30 - 18:30
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami