5. oddielovka 16. 3. 2018 – preložená z februára

Milé skautky,

opäť vás srdečne pozývame na 5. oddielovku venovanú Dňu sesterstva/zamyslenia, ktorú sme boli nútené vo februári zrušiť pre chrípky.

Stretneme sa tento piatok v našej klubovni o 16.00. Príďte, prosím, v skautskej rovnošate a načas. Na oddielovku máme pozvaných vzácnych hostí, verím, že to bude zaujímavé a obohacujúce stretnutie.

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Paulína Faturová - Ryba

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Lucia Koštialová - Luna

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:30 - 18:30
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami