8. oddielovka 9. oddielu - venčenie psíkov

Tento piatok (21.4.) bude úplne netradičná ODDIELOVKA, kedy pojdeme do útulku venčiť psíkov!
Keďže útulok (uvplp - Ludvíkov dvor) je celkom ďaleko od našej klubovne, stretneme sa v piatok o 15:00 na NÁMESTÍ OSLOBODITEĽOV na zastávke pred HILTONOM. Pôjdeme autobusom č. 52 o 15:11.
Do Košíc sa vrátime o šiestej, tiež na Námestie osloboditeľov.
Doneste si: skautskú škatku, jedlo, pitie, 2 polhodinové MHD lístky, nejaké oblečenie, ktoré sa môže zašpiniť a samozrejme SEBA a veľa lásky k havkáčom :-)
Ak nemôžeš prísť alebo to nestíhaš na 15:00, daj to vedieť svojej radkyni alebo vodkyniam.

Tešíme sa!

S+K+A

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Paulína Faturová - Ryba

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Lucia Koštialová - Luna

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:30 - 18:30
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami