Oddielový výlet do Zádielskej doliny

Milé Vydry!

Túto sobotu 1.4. nás po dlhom čase čaká oddielový výlet! Spoločne sa vyberie preskúmať Zádielsku dolinu.

Začiatok: 7:30 na autobusovej stanici

So sebou: 5€, jedlo a pitie na celý deň, preukazy na zľavu na vlak aj autobus, skautská šatka, turistická obuv, vhodné oblečenie do jarného počasia

Návrat: cca 18:00

Tešíme sa na vás a dúfame, že sa vidíme v čo najväčšom počte :)

S+K+A

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Paulína Faturová - Ryba

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Lucia Koštialová - Luna

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:30 - 18:30
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami