Zmena družinoviek u Svišťov

Družina Svišťov bude mať družinové stretnutia od tohto pondelka pravidelne vo ŠTVRTKY (nie utorky) v rovnakom čase ako doposiaľ (16:00-18:00). Dôvodom tejto náhlej zmeny dňa je výmena vedenia v družine a tento deň je ideálnejší.

Tento oznam sa týka členov družiny Svišťov, t. j.: Julianna Straková, Michaela Faturová, Aneta Počatková, Hanka a Katka Samčíkové, Julie Bodnárová.

Dievčatá už o tejto zmene vedia a v prípade, že im tento deň nevyhovuje, sú srdečne vítané u družiny Veveričiek, ktoré mávajú stretnutia v pondelky v rovnaký čas.

Vedenie 9. oddielu

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami