jesenná trojdňovka - 3. odd. Delfíny

Dlhoočakávaná jesenná trojdňovka bude už 11.-13.10.2013. Je potrebné vopred sa prihlásiť (buď zapísať sa na papier v SK3 alebo mailom). Ostatné info:

miesto: Vydrník
zraz:     15:00 ŽS
návrat:  17:24 ŽS
cena:    14€


čo zo sebou: výbava na trojdňovku, večera na piatok,  zľava na cestovné - povinne!

teší sa na vás vedenie Trojky

3. oddiel skautov Delfíny

 • Založený: 1991
 • Klubovňa: Jesenná 3 (vchod z dvora)
 • Určený pre: chlapcov vo veku 11 - 15 rokov (6. - 9. ročník ZŠ)
 • Facebook - neverejná skupina

Vodca oddielu:


Družiny:

Jastraby:

 • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
 • radca Ján Fabian - MMF

Medvede:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radca Richard Gavrecký - Maki

Bobry:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radca Andrej Pankuch

Jelene:

 • schôdzky vo štvrtok 16:00 - 18:00
 • radca Vladimír Jacko