POZOR ZMENA! Venezuela v nedeľu

Už túto sobotu  nedeľu o 17:00 v K3.


MVDr. Stanislav Danko- premietanie diapozitívov, prednáška, diskusia.

Všetci ste srdečne pozvaní..

Po diskusnej časti nasleduje malé pohostenie (ktoré pozostáva z toho, čo každý z nás donesie).

3. oddiel skautov Delfíny

 • Založený: 1991
 • Klubovňa: Jesenná 3 (vchod z dvora)
 • Určený pre: chlapcov vo veku 11 - 15 rokov (6. - 9. ročník ZŠ)
 • Facebook - neverejná skupina

Vodca oddielu:


Družiny:

Jastraby:

 • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
 • radca Ján Fabian - MMF

Medvede:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radca Richard Gavrecký - Maki

Bobry:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radca Andrej Pankuch

Jelene:

 • schôdzky vo štvrtok 16:00 - 18:00
 • radca Vladimír Jacko