Band_of_Brothers--Day_II.

Delfíny!

Družina medveďov pozýva skautský oddiel delfínov na ďalšiu z misií Roty E!

Hneď po LEGO SESSION!

Opäť v deň D, hodinu H, v K3!

[K3 - Jesenná 3, Saturday - 15.2.2020, start cca 18:00 end cca 20:30]

Prepínam!

 

(Ide o spolčné premietanie rovnomenného seriálu na etapy.)

(Aj keď akcia je pre všetkých členov oddielu, seriál je oficiálne od 15+ rokov. Síce nejde o zbytočne drastickú či vulgárnu snímku, dej sa odohráva vo vojenskom prostredí. Seriál si zakladá na objektívnom opise udalostí, tak ako sa udiali, a autentickom prežívaní postáv a ich emóciách, z toho vyplýva aj oficiálne vekové obmedzenie. Akcia je dobrovoľná, teda je na rozhodnutí a znalostiach rodiča, či to je pre jeho dieťa vhodné. Seriál určite nie je rozprávkou, skôr príbehom na zamyslenie a uvedomenie si morálnych hodnôt.)

/viac informáci o seriále/

/zdroj-plagátu/

3. oddiel skautov Delfíny

 • Založený: 1991
 • Klubovňa: Jesenná 3 (vchod z dvora)
 • Určený pre: chlapcov vo veku 11 - 15 rokov (6. - 9. ročník ZŠ)
 • Facebook - neverejná skupina

Vodca oddielu:


Družiny:

Medvede:

 • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
 • radca Matúš Kornúc

Bobry:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radca Richard Gavrecký - Maki

Raky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radca Daniel Lashkay

Jelene:

 • schôdzky vo štvrtok 16:00 - 18:00
 • radca Ján Kertys - Veverka