Zborová schôdza 27. 1. 2017 zborovú radu nemenila. Stále zápasíme s nedostatkom dievčat v 9. oddiele a aj s nedostatkom peňazí. Zborová rada:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru: Ing. Ján Breza
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Vladimír Jacko
Vodca 4. oddielu: Ing. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodkyňa 6. oddielu: Katarína Sklenková
Vodkyňa 9. oddielu: Júlia Kupčíková

 

Zborová rada 8. 9. 2016: do vedenia 9. oddielu prichádza Suri, Katka začína viesť roverov. 4. oddiel už má 3 družiny. Zborová rada:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru: Ing. Ján Breza
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Vladimír Jacko
Vodca 4. oddielu: Ing. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodkyňa 6. oddielu: Katarína Sklenková
Vodkyňa 9. oddielu: Júlia Kupčíková

 

Zborová schôdza 24. 1. 2016: na jar 2015 sme získali do nájmu klubovňu na Letnej 34 a pustili sme sa do jej rekonštrukcie. Peňazí teda máme málo. Zborová rada nemenila:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Vladimír Jacko
Vodca 4. oddielu: Bc. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Ema Diószeghyová
Vodkyňa 9. oddielu: Katarína Sklenková

Zborová rada 9. 9. 2015 kooptovala dvoch vodcov - 3. a 9. oddielu:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Vladimír Jacko
Vodca 4. oddielu: Bc. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Ema Diószeghyová
Vodkyňa 9. oddielu: Katarína Sklenková

 

Zborová schôdza 8. 1. 2015 funkcie v zborovej rade nemenila:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Juraj Breza
Vodca 4. oddielu: Bc. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Ing. Ján Breza
Vodkyňa 9. oddielu: Katarína Sklenková

 

Zborová schôdza 3. 9. 2014: po troch rokoch končí Fabo vo funkcii vodcu Trojky, za odvedenú prácu mu ďakujeme. Rovnako aj Sime, obaja sa musia teraz učiť. Významne sa rozrastá 4. oddiel vĺčat, už má 2 družiny. Zborová rada vyzerá takto:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Juraj Breza
Vodca 4. oddielu: Bc. Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Ing. Ján Breza
Vodkyňa 9. oddielu: Katarína Sklenková

 

V roku 2013 sme získali na nákladne rekonštruovali klubovňu pre 3. oddiel na Jesennej 3. Teraz musíme výrazne šetriť. Zborová rada vyzerá takto:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Ekonómka, zástupkyňa vodcu zboru: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Peter Fabian
Vodca 4. oddielu: Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodca 6. oddielu: Bc. Ján Breza
Vodkyňa 9. oddielu: Bc. Simona Marenčíková

Teraz tu máme výraznú zmenu vo vedení oddielov, novým členom je Mišo Tirpák, ktorý sa stal vodcom 4. oddielu. Vinterovci majú na starosti minivĺčatá (predškoláci). Na podporu plnenia odboriek spúšťame činnosť krúžkov - zatiaľ turistický a prvej pomoci. Zborová rada má teraz 7 členov:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupca vodcu zboru, hospodár, vodca 6. oddielu: Bc. Ján Breza
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Peter Fabian
Vodca 4. oddielu: Michal Tirpák
Vedúci 5. oddielu: Ing. Peter Fabian st.
Vodkyňa 9. oddielu: bc. Simona Marenčíková

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3 (vchod z dvora), Masarykova 19, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

  • 3. oddiel skautov Delfíny
  • 4. oddiel vĺčat Canilu
  • 6. oddiel roverov Kajmani
  • 9. oddiel skautiek Bystré vydry

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu