Na fotografii zľava: Michal Tirpák, Marianna Tirpáková, Kristína Gabriela Nižníková, Adriana Čikotová, Kristina Lashkay, Anna-Mariya Lashkay (bývala radkyňa), Juraj Breza (zdravotník na tábore)

Čítať ďalej...

MILÍ RODIČIA

 

O čom skauting je?

Skauting je hra. Hra plná smiechu, prekvapení, úspechov a dobrodružstiev. Je to výchovná hra, ktorá má cieľ. Stojí na základných pilieroch, ktorými sú heslo, zákon a sľub. Ciele sa snaží naplniť prostredníctvom metód, ako sú: členstvo v malých skupinách, učenie sa pomocou činnosti a pobyt v prírode.

Členovia sa v skautingu zoskupujú do oddielov podľa veku. Deti vo veku 8 - 11 rokov sa medzi skautmi nazývajú vĺčatami a tvoria samostatný oddiel, kde je náročnosť programu i výprav prispôsobená ich veku. Po dosiahnutí istého veku a splnení stanovených podmienok postupujú plynulo ďalej do skautských oddielov.

Vĺčatá majú svoj vlastný zákon, sľub i heslo odlišné od skautov. Ich znenie je takéto.

 

 HESLO: Buď stále lepším!   ZÁKON: Vĺča hovorí pravdu. 
       Vĺča pomáha druhým.
       Vĺča počúva.
       Vĺča sa stará o prírodu.
       Vĺča je priateľom.
       
SĽUB: Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon vĺčat a byt' stále lepším!

 Koľko času zaberie skauting?

Počas školského roka sú naplánované:

- každý týždeň družinové stretnutie (v školskom roku 2017/2018 je to pondelok, streda alebo štvrtok (podľa družín) od 16.00 do 18.00 na Letnej 34.

- približne tri trojdňové (víkendové) výpravy,

- približne jedna jednodňová akcia cez víkend na mesiac,

- v letných mesiacoch bude prebiehať 10 - 14 dňový skautský tábor.

Koľko skautovanie stojí?

Členský poplatok za jeden mesiac je 5 € pre každého člena, teda ročne 50 €. Poplatok sa uhrádza prevodom za obdobie polroka (alebo inak po dohode).

Raz ročne (v januári) sa platí registračný poplatok, ktorého výška je každý rok trochu iná (v roku 2017/2018 to je 12 €)

Účastnícke poplatky za trojdňové výpravy sa pohybujú medzi 25€ až 30€ a zahŕňajú všetky výdavky (ubytovanie, strava, cesta).

Akú výbavu bude dieťa potrebovať'?

Na všetky stretnutia v klubovni si je potrebné nosiť: zápisník, písacie potreby a prezuvky. Na jednodňové výpravy potrebuje dieťa okrem iného pevnú obuv a ruksak.

Na viacdňové akcie je potrebné dieťaťu zabezpečiť (okrem bežných vecí, ktoré sa nájdu v každej domácnosti) aj karimatku, spacák, ešus (príp. pevné misky) a nerozbitný hrnček, baterku.

Presný zoznam vecí dostanete pred každou výpravou.

Po istom čase, keď budete mať pocit, že účasť vášho dieťaťa v oddiele je perspektívna, je dobré zakúpiť dieťaťu skautskú rovnošatu.

Aké sú začiatky?

Vyplnením a odovzdaním prihlášky sa dieťa stáva nováčikom. Počas nováčikovského obdobia (±2 mesiace) má dieťa možnosť spoznať sa a zžiť sa s kolektívom a naopak, my sa snažíme spoznať jeho. Po uplynutí tejto doby sa už môže aktívne zapájať do všetkých činností ako plnohodnotný člen (môže si začať plniť odborky a knižky).

Kontakty a dôležité odkazy

Vo vedení 4. oddielu je momentálne 5 osôb, ktoré môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok:

 

vodca oddielu          Mišo Tirpák             0904 704 266
zástupca vodcu oddielu         Aďka Čikotová            0910 186 658
oddielová radkyňa         Marianka Nižníková            0903 704 266
zástupca vodcu oddielu         Kika Nižníková            0904 738 407
radkyňa družiny         Kristy Lashkay            0940 100 509
e-mail         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
fotky         nájdete na tomto linku

Všetci členovia vedenia oddielu sa zúčastňujú kurzov (radcovský kurz, kurz prvej pomoci, lesná škola), ktoré im pomáhajú neustále získavať nové vedomosti a zlepšovať sa. 

Elektronická karta člena

        Ak sa rozhodnete prihlásiť svoje dieťa na skauting, prosím vyplňte túto kartu člena (alebo tu).

Kto sme my?

68. skautský zbor Biele vrany vznikol 21. 9. 2000 po dohode vodcov zakladajúcich oddielov - 3. a 7. oddielu skautov a 9. oddielu skautiek. V súčasnosti má zbor 5 oddielov: chlapčenský, dievčenský, vlčiacky a roverský (oba koedukované) a oddiel, ktorý združuje priateľov a priaznivcov skautingu. Je jedným z najväčších zborov na Slovensku a najväčším v Košiciach. Od roku 2000 ním prešlo už množstvo detí a mnohí z nich sa, aj keď už nie sú deťmi, vždy radi vracajú. Za roky svojej existencie si zbor vytvoril množstvo tradičných akcií a stále vytvára nové. O zlepšovanie kvalifikácie svojich členov sa stará pravidelným usporadúvaním vlastných radcovských kurzov a podporovaním ich v návšteve kurzov celoslovenských.

Pre naplnenie výchovnej úlohy skautingu je však nevyhnutná podpora a spolupráca Vás, rodičov. Preto prosíme, podporujte účasť svojho dieťaťa na našich akciách aj družinových stretnutiach, pretože jeho účasť je prvým krokom k začleneniu sa do kolektívu. Taktiež Vás prosíme, aktívne sa zaujímajte o činnosť dieťaťa v našom oddiele a v prípade akéhokoľvek problému alebo otázky neváhajte a obráťte sa na nás. Nedopusťte, prosím, aby v dôsledku nakumulovaných neriešených problémov vznikla medzi nami vzájomná nedôvera a neporozumenie a následný odchod dieťaťa z oddielu.

Ďakujeme.

Za vedenie 4. oddielu vĺčat Canilu

Mišo Tirpák, vodca 4. oddielu

Založenie a prvé roky oddielu 2000 - 2002

V októbri roku 2000 sa v 68. zbore začala písať história vĺčat. Vtedy bol založený 4. oddiel, ktorý viedol Miroslav Görcsös - Horčík. Neskôr ho vo funkcii vystriedal Matej Mikulajčík - Zobe.

Čítať ďalej...

4. oddiel vĺčat Canilu

  • Založený: 2000
  • Klubovňa: Letná 34 (vo výstavbe), dočasne v priestoroch UPJŠ
  • Určený pre: chlapcov a dievčatá vo veku 8 - 11 rokov (2. - 5. ročník ZŠ)

Vodca oddielu:


Družiny:

Soby:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00

Rysy:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00

Býky:

  • schôdzky vo štvrtok 16:00 - 18:00

Kalendár akcií 4. oddielu:

V tomto dokumente nájdete dátumy všetkých plánovaných akcií


Elektronická karta člena:

Prosíme nových členov 4. oddielu aby vyplnili kartu člena (alebo tu


Fotografie z akcií:

Všetky fotky od roku 2013 nájdete v plnej kvalite na tomto linku